Thông tin văn bản
Văn bản số 9340/VP-KT ngày 01/12/2022 Sao gửi Quyết định số 14/2022/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 9340/VP-KT Ngày ban hành: 01/12/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 14/2022/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221201162827.zip