Thông tin văn bản
Văn bản số 4742/VP-KT ngày 01/07/2022 sao gửi Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 4742/VP-KT Ngày ban hành: 01/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719144857.zip