Thông tin văn bản
Công văn số 1715/UBND-TTHCC ngày 12/08/2019 Tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1715/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 12/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1715.ub.signed.pdf