Thông tin văn bản
Văn bản số 4109/VP-KGVX ngày 08/06/2022 Sao gửi quyết định số 56/QĐ-BCĐQGDSPT của Ban chỉ đạo Quốc gia dân số và phát triển
Số ký hiệu: 4109/VP-KGVX Ngày ban hành: 08/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi quyết định số 56/QĐ-BCĐQGDSPT của Ban chỉ đạo Quốc gia dân số và phát triển
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220609150335.zip