Thông tin văn bản
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 05/NQ-HĐND Ngày ban hành: 30/06/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 05-NQ-HDND KQ BAU TB PTB BAN PHAP CHE HDND KHOA X.PDF