Thông tin văn bản
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 Quyết định bổ sung quy hoạch địa điểm chợ và siêu thi vào quy hoạch cơ sở mạng lưới buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh tây ninh gđ 2011--2015 và định hướng 2020 (Chợ Lợi Thuận)
Số ký hiệu: 46/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định bổ sung quy hoạch địa điểm chợ và siêu thi vào quy hoạch cơ sở mạng lưới buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh tây ninh gđ 2011--2015 và định hướng 2020 (Chợ Lợi Thuận)
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 46.QD.signed.pdf