Thông tin văn bản
Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết các TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Tây Ninh để thí điểm nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 22/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết các TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Tây Ninh để thí điểm nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 22.qd.signed.pdf