Thông tin văn bản
Văn bản số 4740/VP-KGVX ngày 06/06/2023 sao gửi Thông tư 08/2023/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên.
Số ký hiệu: 4740/VP-KGVX Ngày ban hành: 06/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư 08/2023/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230609142930.zip