Thông tin văn bản
Công văn số 1853/UBND-TTHCC ngày 28/08/2019 công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC
Số ký hiệu: 1853/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 28/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1853.signed.pdf