Thông tin văn bản
Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 08/04/2019 Giao 3.525,0 m2 đất tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên cho cơ sở tôn giáo Giáo xứ Thánh Linh để sử dụng vào mục đích tôn giáo
Số ký hiệu: 834/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Giao 3.525,0 m2 đất tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên cho cơ sở tôn giáo Giáo xứ Thánh Linh để sử dụng vào mục đích tôn giáo
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 834.qd.PDF