Thông tin văn bản
Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 02/07/2016

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Số ký hiệu: 13/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành: 02/07/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 132016NQHDND2016.doc