Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 Quyết định Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 05/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 05.qd..signed.pdf