Thông tin văn bản
Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 40/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 40.2019.qdub.signed.pdf