Thông tin văn bản
Văn bản số 7700/VP-KT ngày 28/08/2023 Về việc: sao gửi Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 7700/VP-KT Ngày ban hành: 28/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc: sao gửi Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230829155004.zip