Thông tin văn bản
Văn bản số 4374/VP-TKTH ngày 24/07/2019 Sao gửi văn bản (Báo cáo số 430-BC/TU ngày 28/6/2019)
Số ký hiệu: 4374/VP-TKTH Ngày ban hành: 24/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Báo cáo số 430-BC/TU ngày 28/6/2019)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4374VP-TKTH.rar