Thông tin văn bản
Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 24/08/2021 Ban hành quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 16/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/08/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2021 Người ký:
Đính kèm: 16 qppl.signed.pdf