Thông tin văn bản
Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 27/04/2010

Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.

Số ký hiệu: 23/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/04/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_23-2010-UBND_T.doc