Thông tin văn bản
Văn bản số 5413/VP-VHXH ngày 31/07/2020 Sao gửi Nghi định số 71/2020/NĐ-CP
Số ký hiệu: 5413/VP-VHXH Ngày ban hành: 31/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghi định số 71/2020/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200803092447.zip