Thông tin văn bản
Công văn số 2046/KH-UBND ngày 19/09/2019 Tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019” trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2046/KH-UBND Ngày ban hành: 19/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019” trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 2046.ub.signed.pdf