Thông tin văn bản
Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 Ban hành Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 32/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/10/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2022 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 32 qppl.signed.pdf