Thông tin văn bản
Văn bản số 2395/VP-NC ngày 20/04/2021 sao gửi Công văn số 234/HĐBCQG - hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp cách ly
Số ký hiệu: 2395/VP-NC Ngày ban hành: 20/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 234/HĐBCQG - hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp cách ly
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210420152659.zip