Thông tin văn bản
Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 04/11/2019 Kết quả tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 399/BC-UBND Ngày ban hành: 04/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 399.bc.signed.pdf