Thông tin văn bản
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 Nghị quyết KH01: Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu: 01/NQ-HĐND Ngày ban hành: 30/06/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết KH01: Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 01-NQ-HDND KQ BAU CT HDND KHOA X.PDF