Thông tin văn bản
Văn bản số 5758/VP-TTHCC ngày 12/08/2020 Sao gửi văn bản: Triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 5758/VP-TTHCC Ngày ban hành: 12/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200814085843.zip