Thông tin văn bản
Công văn số 1029/UBND-TD ngày 22/05/2019 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-BDN ngày 10/5/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số ký hiệu: 1029/UBND-TD Ngày ban hành: 22/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-BDN ngày 10/5/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1029.ub.PDF