Thông tin văn bản
Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

 Thông qua những vấn đề phát sinh trong năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Số ký hiệu: 52/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

 Thông qua những vấn đề phát sinh trong năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 52NQHDND2017.pdf