Thông tin văn bản
Văn bản số 3725/VP-NCPC ngày 29/05/2020 Sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 3725/VP-NCPC Ngày ban hành: 29/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200601104957.zip