Thông tin văn bản
Văn bản số 8146/VP-VHXH ngày 02/11/2020 sao gửi Quyết định số 1522/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 8146/VP-VHXH Ngày ban hành: 02/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1522/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201103154345.zip