Thông tin văn bản
Văn bản số 420/VP-TKTH ngày 21/01/2020 Sao gửi văn bản (Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019)
Số ký hiệu: 420/VP-TKTH Ngày ban hành: 21/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200130081421.zip