Thông tin văn bản
Văn bản số 6684/VP-VHXH ngày 15/09/2020 sao gửi Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT
Số ký hiệu: 6684/VP-VHXH Ngày ban hành: 15/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200916140853.zip