Thông tin văn bản
Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 23/05/2013

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy hoạch phát triển sự nghiệp  thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Số ký hiệu: 22/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/05/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy hoạch phát triển sự nghiệp  thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 222013QDUBND2013.doc