Thông tin văn bản
Văn bản số 154/VP-KTTC ngày 06/01/2021 Sao gửi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 154/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114151105.zip