Thông tin văn bản
Báo cáo số 472/BC-UBND ngày 17/12/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 472/BC-UBND Ngày ban hành: 17/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 472.bc.signed.pdf