Thông tin văn bản
Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 28/04/2021 Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật Biên phòng Việt Nam
Số ký hiệu: 120/BC-UBND Ngày ban hành: 28/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật Biên phòng Việt Nam
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 120 bc. ket qua ra soat vb QPPL .signed.pdf