Thông tin văn bản
Văn bản số 820/VP-VHXH ngày 12/02/2020 sao gửi Quyết định số 142/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 820/VP-VHXH Ngày ban hành: 12/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 142/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200217085450.zip