Thông tin văn bản
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1
Số ký hiệu: 48/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Phan Thị Điệp
Đính kèm: 48-NQ -HDND - RAC THAI CHAU THANH - KH14.pdf