Thông tin văn bản
Công văn số 2186/UBND-VHXH ngày 11/09/2020 Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Số ký hiệu: 2186/UBND-VHXH Ngày ban hành: 11/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 2186 ub.signed.pdf