Thông tin văn bản
Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 29/05/2013

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 23/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/05/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 07 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 232013QDUBND2013.doc