Thông tin văn bản
Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 19/02/2021 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ
Số ký hiệu: 45/BC-UBND Ngày ban hành: 19/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 45 bc.signed.pdf