Thông tin văn bản
Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 22/12/2014

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường nước và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 12/CT-UBND Ngày ban hành: 22/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường nước và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 12CTUBND2014.doc