Thông tin văn bản
Văn bản số 5649/VP-KGVX ngày 03/07/2023 sao gửi Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Số ký hiệu: 5649/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/07/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230707085804.zip