Thông tin văn bản
Quyết định số 2014/QĐ-UBND. ngày 18/09/2019 Công nhận đề tài “Định hướng đầu tư Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) thông qua phương pháp phân khúc khách hàng”.
Số ký hiệu: 2014/QĐ-UBND. Ngày ban hành: 18/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công nhận đề tài “Định hướng đầu tư Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) thông qua phương pháp phân khúc khách hàng”.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2014.qd.signed.pdf