Thông tin văn bản
Văn bản số 5375/VP-KGVX ngày 02/10/2018 Về việc : (CKS) Sao gửi Thông tư số 22/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ Y tế về việc quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
Số ký hiệu: 5375/VP-KGVX Ngày ban hành: 02/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : (CKS) Sao gửi Thông tư số 22/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ Y tế về việc quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5375.rar