Thông tin văn bản
Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Nghị Quyết về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
Số ký hiệu: 14/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Nghị Quyết về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Phan Thị Điệp
Đính kèm: 14-2019-NQ-HDND-DIEU LE QUY DAU TU PHAT TRIEN - KH 14.pdf