Thông tin văn bản
Văn bản số 6202/VP-NC ngày 17/09/2021 Sao gửi Công văn số 3170/BTP-VP ngày 14/9/2021 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 6202/VP-NC Ngày ban hành: 17/09/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 3170/BTP-VP ngày 14/9/2021 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211006160423.zip