Thông tin văn bản
Văn bản số 7002/VP-TTHCC ngày 23/09/2020 sao gửi Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 7002/VP-TTHCC Ngày ban hành: 23/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200923160245.zip