Thông tin văn bản
Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/08/2013

Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000

Số ký hiệu: 1591/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/08/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 1591QDUBND2013.doc