Thông tin văn bản
Văn bản số 1373/VP-KT ngày 21/02/2023 sao gửi Quyết định số 312/QĐ-BCT ngày 17/02/2023 của Bộ Công Thương.
Số ký hiệu: 1373/VP-KT Ngày ban hành: 21/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 312/QĐ-BCT ngày 17/02/2023 của Bộ Công Thương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230227100931.zip