Thông tin văn bản
Công văn số 1511/UBND-KTTC ngày 17/07/2019 Rà soát, bãi bỏ các dự án quy hoạch theo điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch (lần 2)
Số ký hiệu: 1511/UBND-KTTC Ngày ban hành: 17/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Rà soát, bãi bỏ các dự án quy hoạch theo điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch (lần 2)
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1511.ub.signed.pdf