Thông tin văn bản
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 Nghị quyết: Đặt tên Cầu Bến Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (Thị xã Trảng Bàng)
Số ký hiệu: 09/NQ-HĐND Ngày ban hành: 23/03/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết: Đặt tên Cầu Bến Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (Thị xã Trảng Bàng)
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 09-NQ-HDND-DAT TEN CAU BEN CAY OI- CAU AN PHUOC- KH20 HDND K9.PDF